Karantino metu informacija teikiama:

Direktorius Artūras Čepulis
Įstaigos organizaciniais klausimais
rumsiskiugimnazija@gmail.com
861007037

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Sadauskaitė-Barysienė
Ikimokyklinio pradinio ugdymo organizavimo klausimais
jurgita.sb@gmail.com
861654293

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Veliuonienė
Pagrindinio, vidurinio ugdymo organizavimo klausimais
vida.veliuoniene@gmail.com
868557291

Mokytoja (IKT koordinatorius) Aurelija Velionienė
Konsultuoja mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais
itmokytojosdezute@gmail.com
860296594

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams
Saulius Petryla
Ūkio organizavimo klausimais
spetryla@gmail.com
864620605

Pagalbos mokiniui specialistai

Socialinė pedagogė Asta Chmeliauskienė
asta.chmeliauskiene@gmail.com

Psichologė Dominyka Ražanskaitė
domyr123@gmail.com

Specialioji pedagogė, logopedė Loreta Žiūrienė
loreta.ziure@gmail.com

Direktoriaus informacija

Gerbiami tėveliai, prabėgo pirma karantino savaitė, po truputi įsibėgėja ir antroji, tikiuosi esate visi sveiki ir vykdome nurodymus, rūpinamės vieni kitais.Pratęsus karantiną nebeišvengsime nuotolinio mokymo(si), todėl vaiko ugdymui(si) didelės įtakos turėsite Jūs. Siunčiame Jums PIRMUOSIUS NAMŲ DARBUS, kuriuos turite VISI atlikti iki penktadienio. Gražaus bendradarbiavimo su vaikais ir su mumis.

Apie nuotolinio mokymo tvarką ir taisykles informuosime šiek tiek vėliau.

Dėl nemokamo mokinių maitinimo karantino laikotarpiu

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymu  Nr. V-421  „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. Įsakymo Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir dėl karantino Lietuvoje sustabdžius ugdymo procesą, mokinių nemokamas maitinimas Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje vykdomas išduodant maisto davinius. Jų paruošimu ir išdavimu rūpinasi  gimnazija. Detalesnė informacija teikiama bendraisiais telefonais, kuriuos galite rasti gimnazijos interneto svetainėje

1 2 3 56

Sveikiname

gimnazijos mokinių komandą, rajono mokinių smiginio varžybose iškovojusią I-ąją vietą:
Agatą Juškevičių 8a,
Titą Perskaudą 8a,
Ugnę Kveragaitę III,
Agnę Šamatauskaitę III.
Dėkojame fizinio ugdymo mokytojui Boleslovui Černiauskui už mokinių paruošimą ir organizavimą varžyboms.

Vėjūnę Balkutę,
tapusią rajono mokinių technologijų olimpiados 9-10kl. merginų grupės II vietos laimėtoja.
Dėkojame technologijų mokytojai Margaritai Kniūkštienei už mokinės paruošimą ir organizavimą olimpiadai.


rajono mokinių istorijos olimpiados nugalėtojus:
IIa klasės mokinį Beną Šimkūną, užėmusį I vietą 10-ų klasių grupėje;
IV klasės mokinę Godą Vadeikytę, užėmusią I vietą 12-tų klasių grupėje;
III klasės mokinį Povilą Degį, užėmusį II vietą 11-tų klasių grupėje;
IIb klasės mokinį Taurą Paknį, užėmusį III vietą 10-tų klasių grupėje;
IV klasės mokinį Joną Žumbakį, užėmusį III vietą 12-tų klasių grupėje;
Dėkojame istorijos mokytojui Vytautui Stanioniui už mokinių parengimą ir organizavimą olimpiadai.


IIa klasės mokinį
Mantą Valaj,
rajono 10–11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiadoje užėmusį III vietą.
Dėkojame rusų kalbos mokytojai Gražinai Rimkevičienei už mokinio parengimą ir organizavimą olimpiadai.


8a klasės mokinį
Titą Perskaudą,
Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etape užėmusį III vietą.
Dėkojame lietuvių kalbos mokytojai Gintarei Markevičienei už mokinio parengimą ir organizavimą konkursui.


rajono mokinių fizikos olimpiados nugalėtojus:
Motiejų Tamonį,
užėmusį II vietą;
Roką Šimkūną,
užėmusį III vietą;
Ernestą Sadauską,
užėmusį III vietą.
Dėkojame fizikos mokytojai Austėjai Bukauskytei už mokinių parengimą ir organizavimą olimpiadai.