VADOVĖLIŲ IŠDAVIMO GRAFIKAS

Rugpjūčio 24 d. – 5 klasės
Rugpjūčio 27 d. – 6 klasės
Rugpjūčio 28 d. – 7, 8 klasės
Rugpjūčio 29 d. – I, II gimn. klasės
Rugpjūčio 30 d. – III, IV gimn. klasės

1 2 3 43

Sveikiname

Ievą Kerševičiūtę
matematikos ir informacinių technologijų valstybinius egzaminus išlaikius 100 balų. Anglų kalbos testą Kembridžo universitete išlaikius 198 balais iš 200.