Apie gimnaziją

Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija, sutrumpintas Gimnazijos pavadinimas – Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190596519.

Gimnazija įsteigta 1868 metais.

Gimnazijos priklausomybė ir teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Gimnazijos savininkas – Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba.

Gimnazijos buveinė – Rumšos g. 36, LT-56336 Rumšiškės, Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

Gimnazijos tipas – gimnazija.

Gimnazijos pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams.

Mokymo kalba – lietuvių.

Mokymo formos ir būdai – grupinio mokymosi forma, įgyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma, įgyvendinama savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu.

Gimnazija vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo programas.

Sveikiname
gimnazijos mokinių komandą, rajono mokinių smiginio varžybose iškovojusią I-ąją vietą:
Agatą Juškevičių 8a,
Titą Perskaudą 8a,
Ugnę Kveragaitę III,
Agnę Šamatauskaitę III.
Dėkojame fizinio ugdymo mokytojui Boleslovui Černiauskui už mokinių paruošimą ir organizavimą varžyboms.

Vėjūnę Balkutę,
tapusią rajono mokinių technologijų olimpiados 9-10kl. merginų grupės II vietos laimėtoja.
Dėkojame technologijų mokytojai Margaritai Kniūkštienei už mokinės paruošimą ir organizavimą olimpiadai.


rajono mokinių istorijos olimpiados nugalėtojus:
IIa klasės mokinį Beną Šimkūną, užėmusį I vietą 10-ų klasių grupėje;
IV klasės mokinę Godą Vadeikytę, užėmusią I vietą 12-tų klasių grupėje;
III klasės mokinį Povilą Degį, užėmusį II vietą 11-tų klasių grupėje;
IIb klasės mokinį Taurą Paknį, užėmusį III vietą 10-tų klasių grupėje;
IV klasės mokinį Joną Žumbakį, užėmusį III vietą 12-tų klasių grupėje;
Dėkojame istorijos mokytojui Vytautui Stanioniui už mokinių parengimą ir organizavimą olimpiadai.


IIa klasės mokinį
Mantą Valaj,
rajono 10–11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiadoje užėmusį III vietą.
Dėkojame rusų kalbos mokytojai Gražinai Rimkevičienei už mokinio parengimą ir organizavimą olimpiadai.


8a klasės mokinį
Titą Perskaudą,
Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etape užėmusį III vietą.
Dėkojame lietuvių kalbos mokytojai Gintarei Markevičienei už mokinio parengimą ir organizavimą konkursui.


rajono mokinių fizikos olimpiados nugalėtojus:
Motiejų Tamonį,
užėmusį II vietą;
Roką Šimkūną,
užėmusį III vietą;
Ernestą Sadauską,
užėmusį III vietą.
Dėkojame fizikos mokytojai Austėjai Bukauskytei už mokinių parengimą ir organizavimą olimpiadai.