Istorija

Iš mokyklos istorijos…

1777 m. rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta Rumšiškių mokykla

1908 m. atidaryta privati „Saulės“ pradinė mergaičių mokykla, veikė valdiška pradžios mokykla

1917-1919 m. m. Rumšiškių liaudies mokyklą lankė poetas Jonas Aleksandravičius (Aistis)

1918 m. Rumšiškių pradžios mokykloje dirbo Kostas Stiklius – knygnešys, liaudies švietėjas, poetas, vertėjas.

1933-1935 m. m. ant Nemuno kranto pastatyta dviaukštė medinė 6 skyrių pradžios mokykla. Naujoji mokykla pavadinta vyskupo Antano Baranausko vardu — taip įamžinti būsimo poeto ir vyskupo mokymosi metai Rumšiškių raštininkų mokykloje 1851-1853 m.

1940-1941 m. m. iš mokyklos pavadinimo išbrauktas vyskupo Antano Baranausko vardas

1946-1947 m. m. Rumšiškių mokykla tampa progimnazija

1951-1952 m. m. Rumšiškių mokykla pavadinta vidurine

1953-1954 m. m. išleista I-oji abiturientų laida

1959 m. pastatyta dabartinė mokykla (pastačius Kauno HAE, senosios Rumšiškės buvo perkeltos į aukštesnę vietą)

1960 m. sausio 10 d. mokykla atvėrė duris naujųjų Rumšiškių moksleiviams

1962-1963 m. m. pastatyta mokyklos dirbtuvės ir šiltnamis

1976 m. mokyklą baigė Vaidotas Daunys — būsimasis poetas, filosofas, eseistas, „Naujosios Romuvos“, „Krantų“ redaktorius

1982-1983 m. m. pastatytas mokyklos priestatas

1993 m. birželio 25 d. mokyklai grąžintas vyskupo Antano Baranausko vardas

2002-2003 m. m. išleista 50-toji abiturientų laida

2006 m. įkurta Vaidoto Daunio klasė

2007 m. pradėta mokyklos renovacija (kapitalinis senojo pastato remontas)

2009 m.  prie mokyklos prijungtas Dovainonių skyrius

2010 m. renovuota biblioteka

2011 m. suteiktas gimnazijos statusas

2013 m. bibliotekai – informaciniam centrui suteiktas Audronės Glosienės vardas

2013 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno technologijos universitetu

2013 m. pradėta statyti sporto salė

Sveikiname
gimnazijos mokinių komandą, rajono mokinių smiginio varžybose iškovojusią I-ąją vietą:
Agatą Juškevičių 8a,
Titą Perskaudą 8a,
Ugnę Kveragaitę III,
Agnę Šamatauskaitę III.
Dėkojame fizinio ugdymo mokytojui Boleslovui Černiauskui už mokinių paruošimą ir organizavimą varžyboms.

Vėjūnę Balkutę,
tapusią rajono mokinių technologijų olimpiados 9-10kl. merginų grupės II vietos laimėtoja.
Dėkojame technologijų mokytojai Margaritai Kniūkštienei už mokinės paruošimą ir organizavimą olimpiadai.


rajono mokinių istorijos olimpiados nugalėtojus:
IIa klasės mokinį Beną Šimkūną, užėmusį I vietą 10-ų klasių grupėje;
IV klasės mokinę Godą Vadeikytę, užėmusią I vietą 12-tų klasių grupėje;
III klasės mokinį Povilą Degį, užėmusį II vietą 11-tų klasių grupėje;
IIb klasės mokinį Taurą Paknį, užėmusį III vietą 10-tų klasių grupėje;
IV klasės mokinį Joną Žumbakį, užėmusį III vietą 12-tų klasių grupėje;
Dėkojame istorijos mokytojui Vytautui Stanioniui už mokinių parengimą ir organizavimą olimpiadai.


IIa klasės mokinį
Mantą Valaj,
rajono 10–11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiadoje užėmusį III vietą.
Dėkojame rusų kalbos mokytojai Gražinai Rimkevičienei už mokinio parengimą ir organizavimą olimpiadai.


8a klasės mokinį
Titą Perskaudą,
Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etape užėmusį III vietą.
Dėkojame lietuvių kalbos mokytojai Gintarei Markevičienei už mokinio parengimą ir organizavimą konkursui.


rajono mokinių fizikos olimpiados nugalėtojus:
Motiejų Tamonį,
užėmusį II vietą;
Roką Šimkūną,
užėmusį III vietą;
Ernestą Sadauską,
užėmusį III vietą.
Dėkojame fizikos mokytojai Austėjai Bukauskytei už mokinių parengimą ir organizavimą olimpiadai.