Administracija

Vardas, pavardė

Pareigos

Kategorija

Išsilavinimas

Kontaktai

Artūras Čepulis
Gyvenimo aprašymas

Direktorius

Savaitės darbotvarkė

II vadybos kategorija, fizikos ir astronomijos vyr.mokytojas

Aukštasis,

Šiaulių
pedagoginis
institutas
(1987 m.)

8(346)47141

rumsiskiugimnazija@gmail.com

Jurgita Sadauskaitė- Barysienė

Gyvenimo aprašymas

I direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Veiklos sritys

III vadybos kategorija,
pradinių klasių vyr. mokytoja

Aukštasis,

Šiaulių
universitetas, pradinis ugdymas,
(2003 m.)

VDU, ugdymo organizavimas (edukologijos magistras)
(2006 m.)

8(346)47243

jurgita.sb@gmail.com

Vida Veliuonienė

Gyvenimo aprašymas

II direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Veiklos sritys

II vadybos kategorija, matematikos mokytoja

Aukštasis,
Lietuvos Žemės ūkio universitetas inžinierius dėstytojas
(1984 m.)Vilniaus pedagoginis universitetas edukologijos magistras(2003 m.)
8(346)47243

vidaveliuoniene@gmail.com

Saulius Petryla

Gyvenimo aprašymas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Veiklos sritys

Spec.vidurinis, Plungės statybos technikumas
(1985 m.)

8(346)47238

s.petryla@gmail.com

Sveikiname
gimnazijos mokinių komandą, rajono mokinių smiginio varžybose iškovojusią I-ąją vietą:
Agatą Juškevičių 8a,
Titą Perskaudą 8a,
Ugnę Kveragaitę III,
Agnę Šamatauskaitę III.
Dėkojame fizinio ugdymo mokytojui Boleslovui Černiauskui už mokinių paruošimą ir organizavimą varžyboms.

Vėjūnę Balkutę,
tapusią rajono mokinių technologijų olimpiados 9-10kl. merginų grupės II vietos laimėtoja.
Dėkojame technologijų mokytojai Margaritai Kniūkštienei už mokinės paruošimą ir organizavimą olimpiadai.


rajono mokinių istorijos olimpiados nugalėtojus:
IIa klasės mokinį Beną Šimkūną, užėmusį I vietą 10-ų klasių grupėje;
IV klasės mokinę Godą Vadeikytę, užėmusią I vietą 12-tų klasių grupėje;
III klasės mokinį Povilą Degį, užėmusį II vietą 11-tų klasių grupėje;
IIb klasės mokinį Taurą Paknį, užėmusį III vietą 10-tų klasių grupėje;
IV klasės mokinį Joną Žumbakį, užėmusį III vietą 12-tų klasių grupėje;
Dėkojame istorijos mokytojui Vytautui Stanioniui už mokinių parengimą ir organizavimą olimpiadai.


IIa klasės mokinį
Mantą Valaj,
rajono 10–11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiadoje užėmusį III vietą.
Dėkojame rusų kalbos mokytojai Gražinai Rimkevičienei už mokinio parengimą ir organizavimą olimpiadai.


8a klasės mokinį
Titą Perskaudą,
Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etape užėmusį III vietą.
Dėkojame lietuvių kalbos mokytojai Gintarei Markevičienei už mokinio parengimą ir organizavimą konkursui.


rajono mokinių fizikos olimpiados nugalėtojus:
Motiejų Tamonį,
užėmusį II vietą;
Roką Šimkūną,
užėmusį III vietą;
Ernestą Sadauską,
užėmusį III vietą.
Dėkojame fizikos mokytojai Austėjai Bukauskytei už mokinių parengimą ir organizavimą olimpiadai.