Komisijos ir darbo grupės

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Vida Veliuonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės vadovė ir koordinatorė,
Gita Gofmanienė – mokytoja, narė,
Rūta Glodenienė – mokytoja, narė,
Dovilė Sadauskienė – mokytoja, narė,
Daiva Vaičiulionienė, mokytoja, narė.

Vaiko gerovės komisija:

Artūras Čepulis, direktorius, pirmininkas
Gita Gofmanienė  pradinių klasių mokytoja, pirmininko pavaduotoja,
Edita Rugilė Jasevičienė pradinių klasių mokytoja, sekretorė
Ilona Balkuvienė, Neformalaus švietimo mokytoja, klasės auklėtoja, narė,
Jolita Bernatonienė, sveiktos priežiūros specialistė, narė
Viorika Burhaj, psichologė, narė,
Dalia Grigaliūnienė, pradinių klasių mokytoja, narė,
Asta Chmeliauskienė, socialinė pedagogė, narė
Dalia Grigaliūnienė, pradinių klasių mokytoja , narė,
Jurgita Sadauskaitė- Barysienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė,
Daiva Siaurusaitienė- Rumšiškių vaikų dienos centro direktorė, narė
Gintarė Markevičienė, lietuvių k. ir liter. mokytoja, klasės auklėtoja narė,
Vida Veliuonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė,
Loreta Žiūrienė, specialioji pedagogė, narė

Ugdymo karjerai  darbo grupė:

Sandra Vimantienė – koordinatorė karjerai;
Vida Veliuonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Asta Chmeliauskienė – socialinė pedagogė;
Viorika Burhaj – psichologė;
Dominyka Ražanskaitė – psichologės asistentė.

Sveikiname
gimnazijos mokinių komandą, rajono mokinių smiginio varžybose iškovojusią I-ąją vietą:
Agatą Juškevičių 8a,
Titą Perskaudą 8a,
Ugnę Kveragaitę III,
Agnę Šamatauskaitę III.
Dėkojame fizinio ugdymo mokytojui Boleslovui Černiauskui už mokinių paruošimą ir organizavimą varžyboms.

Vėjūnę Balkutę,
tapusią rajono mokinių technologijų olimpiados 9-10kl. merginų grupės II vietos laimėtoja.
Dėkojame technologijų mokytojai Margaritai Kniūkštienei už mokinės paruošimą ir organizavimą olimpiadai.


rajono mokinių istorijos olimpiados nugalėtojus:
IIa klasės mokinį Beną Šimkūną, užėmusį I vietą 10-ų klasių grupėje;
IV klasės mokinę Godą Vadeikytę, užėmusią I vietą 12-tų klasių grupėje;
III klasės mokinį Povilą Degį, užėmusį II vietą 11-tų klasių grupėje;
IIb klasės mokinį Taurą Paknį, užėmusį III vietą 10-tų klasių grupėje;
IV klasės mokinį Joną Žumbakį, užėmusį III vietą 12-tų klasių grupėje;
Dėkojame istorijos mokytojui Vytautui Stanioniui už mokinių parengimą ir organizavimą olimpiadai.


IIa klasės mokinį
Mantą Valaj,
rajono 10–11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiadoje užėmusį III vietą.
Dėkojame rusų kalbos mokytojai Gražinai Rimkevičienei už mokinio parengimą ir organizavimą olimpiadai.


8a klasės mokinį
Titą Perskaudą,
Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etape užėmusį III vietą.
Dėkojame lietuvių kalbos mokytojai Gintarei Markevičienei už mokinio parengimą ir organizavimą konkursui.


rajono mokinių fizikos olimpiados nugalėtojus:
Motiejų Tamonį,
užėmusį II vietą;
Roką Šimkūną,
užėmusį III vietą;
Ernestą Sadauską,
užėmusį III vietą.
Dėkojame fizikos mokytojai Austėjai Bukauskytei už mokinių parengimą ir organizavimą olimpiadai.