Projektai

„Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“           

Projekto tikslas – sutelkti projekte dalyvaujančias mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas.

Į projektą  atrinkta 16 mokyklų, kuriose 2-jus metus dirbs programos „Renkuosi mokyti!” mokytojas(-ai), mokyklose bus įgyvendinama inovatyvi profesinio tobulinimosi bei konsultavimo programa mokytojams, vadovams bei visai bendruomenei, atliekamas kompleksiškas pažangos tyrimas, o tai padės mokyklai įgyvendinti pokyčio projektą, padėsiantį jai sparčiau judėti visuotinio įtraukiojo ugdymo link ir skleisti savo praktiką kitoms mokykloms.


Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

 Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/


„Lyderių laikas 3 „KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POKYČIO PROJEKTAS ,,ĮSIVERTINIMAS, UGDANTIS VAIKO ATSAKOMYBĘ IR SAVARANKIŠKUMĄ“

Projekto vizija:  nuo atsakomybės link savarankiškumo: susitarimai, siekiant kiekvieno vaiko pažangos.
Projekto tikslas: siekti kiekvieno vaiko pažangos, taikant įsivertinimo instrumentus
Projekto uždaviniai:

  1. Planuoti, koordinuoti ir įgyvendinti vaiko įsivertinimo procesus savivaldybės ir mokyklos lygmenyse
  2. Stiprinti pedagogų motyvaciją ir gebėjimus taikyti įsivertinimo instrumentus

Projekto siekiamas rezultatas: Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų priimti susitarimai, kaip siekti kiekvieno vaiko pažangos
Projekto trukmė: 2018-09-01 – 2019-03-01


Pažintinė žuvininkystės programa ,,IŠAUGINTA  EUROPOS  SĄJUNGOJE‘‘

Dalyvių sąrašas patvirtintas Žemės ūkio ministro 2019-10-11 įsakymu Nr. 3D-562 „Dėl pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ 2019–2020 mokslo metų dalyvių sąrašo patvirtinimo“ – http://old.zum.lt/index.php?1853279787

2019–2020 m.m. 1–4  klasių (25 mokiniai) ir 5–8 klasių (25 mokiniai) dalyvaus pažintinėje žuvininkystės programoje ,,Išauginta Europos Sąjungoje“. Žemės ūkio ministerija kartu su Programos VŠĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra organizuos  mokymus bei supažindins su akvakultūros ūkiuose išaugintų žuvų maistinėmis savybėmis ir jų tradiciniais bei moderniais perdirbimo metodais. Ketinama mokiniams pristatyti įvairias veisiamų ir auginamų žuvų rūšis. Įvairialypis sektoriaus pobūdis mokiniams leis iš arti pamatyti veisiamų ir auginamų jūrinių bei gėlavandenių žuvų, moliuskų, vėžiagyvių ir jūros dumblių rūšis ir jas patyrinėti. Programos dalyviams bus parodytos įvairios žuvų auginimo ir veisimo technologijos bei pademonstruotos uždarosios akvakultūros sistemos. Programos dalyviams išleistos užduočių knygelės, kurios padės gilinti žinias ir supratimą apie akvakultūrą.

Mokslo metų pabaigoje moksleiviai galės pasitikrinti įgytas žinias baigiamajame programos dalyvių

Programa „Išauginta Europos Sąjungoje“ yra Europos Komisijos iniciatyvos „Farmed in the EU“ dalis. Jos tikslas  – plėsti Programos dalyvių žinias apie akvakultūros sektorių, skatinti Lietuvos akvakultūros ūkiuose išaugintų žuvininkystės produktų vartojimą, sužinoti apie verslo bei karjeros galimybes akvakultūros sektoriuje.


Europos komisijos finansuojamo programos „Erasmus+“  mokyklų mainų partnerystės projektas „Integrating useful mobile apps in school process“. Projekto trukmė 2018–2019 metai.

Apie projektą:

Gimnazijoje startuoja inovatyvus Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių projektas.

KOKS PROJEKTAS?  2 metus truksiantis Erasmus + mokyklų mainų partnerysčių (KA229)  projektas  „Naudingų mobiliųjų aplikacijų integravimas į mokymosi procesą“.

Mokyklų mainų partnerystėmis vykdomas mokyklų tarptautinis bendradarbiavimas, mokymo ir mokymosi veiklos mokiniams ir mokyklos darbuotojams, suteikiamos sąlygos mokytojų dalijimuisi informacija ir patirtimi, profesiniam tobulėjimui, mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui su bendraamžiais iš kitų užsienio šalių.

KOKS PROJEKTO TIKSLAS? Pagrindinis tikslas – suteikti mokiniams ir mokytojams būtinus įrankius ir pagrindus dirbti kartu, dalintis idėjomis ir gerąja patirtimi, taip pat mokytis bei kurti mobiliąsias aplikacijas mokymosi tikslams.

KAS DALYVAUJA? Kartu su projekto partneriais iš Lenkijos, Makedonijos ir Turkijos, mūsų mokyklos 7-12 klasių mokiniai dalyvaus kurdami mobilias aplikacijas, kurios padės mokiniams pasiekti dar geresnių mokymosi rezultatų. Per 2 metus planuojama įvykdyti  mažiausiai 24 mokinių ir mokytojų mobilumus. Pirmasis susitikimas įvyks gruodžio mėn. Turkijoje.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto koordinatorė – anglų kalbos mokytoja Rūta Glodenienė.

Pirmasis projekto dalyvių susitikimas Stambule, Turkijoje

Gruodžio 9-15  dienomis Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos projektinės grupės atstovai (gimnazijos direktorius Artūras Čepulis, anglų kalbos mokytoja Rūta Glodenienė, informacinių technologijų mokytoja Aurelija Velionienė) dalyvavo Erasmus+ tarptautinio projekto partnerių parengiamajame susitikime Stambule, Turkijoje.

Pirmą dieną susipažinome su  priimančiosios mokyklos Fikri Bilim Koleji mokiniais, atsakėme į jų klausimus, dalyvavome pamokose. Susitikime visi partneriai taip pat pristatė savo šalių švietimo sistemas ir mokyklas.

Kitas dienas projekto dalyviai dirbo darbo grupėse. IKT mokytojus mobiliųjų programų kūrimo klausimais konsultavo Stambulo Universiteto profesorius. Anglų kalbos mokytojų darbo grupė tarėsi, kokius įgūdžius turėtų ugdyti programėlė, kokios temos sudomintų mokinius. Vėliau grupės dirbo kartu ir planavo, kaip integruoti dviejų dalykų poreikius ir galimybes bendroje programėlėje, pritaikytoje mobiliesiems prietaisams.  Šalių koordinatoriai taip pat aptarė ir planavo būsimas veiklas, projekto sklaidos galimybes, galimas grėsmes. Paskutinė diena buvo skirta geriau pažinti Stambulą ir šalies kultūrą. Aplankėme įžymiąją Mėlynąją mečetę, Stambulo senamiestį, Gulhane Parką, ragavome tradicinių turkiškų patiekalų.

Antrasis projekto dalyvių susitikimas Turkijoje

Įgyvendinant ERASMUS+ projekto Nr. 2018-1-LT01-KA229-047029_1 Integrating Useful Mobile Apps in School Process (Naudingų mobiliųjų programėlių integravimas į mokymosi procesą) veiklas, 2019 m. kovo 3-9 dienomis įvyko antrasis projekto dalyvių susitikimas Turkijoje, Stambule.

Rumšiškių gimnaziją susitikime atstovavo trys mokytojai ir 6 mokiniai.

Pirmą dieną mokiniai turėjo galimybę apžiūrėti Fikri Bilim Koleji mokyklą bei sudalyvauti  mokyklos pristatyme. Vėliau mokiniai kartu pietavo ir dar geriau susibičiuliavo žaisdami krepšinį.

Kitas dienas projekto dalyviai dirbo grupėse kartu su informacinių technologijų mokytojais iš partnerių šalių. IKT mokytoja iš Turkijos Nihal Turan mokiniams suteikė darbo su Android Sudio Basic programa pagrindus. Mūsų gimnazijos mokytoja Aurelija Velionienė kartu su mokiniais pradėjo kurti mobiliąją programėlę skirtą mokinių anglų kalbos teksto suvokimo įgūdžiams tobulinti. Rumšiškių gimnazijos 11 klasės mokinės Goda Vadeikytė ir Gabija Zelionkaitė vadovavo dizaino darbo grupei, kuri eskizavo ir piešė paveikslėlius, kurie bus naudojami mobiliojoje programėlėje. Anglų kalbos mokytojai pristatė ir aptarė teksto suvokimo tekstus ir užduotis, kurias parengė mokiniai.

Paskutinė diena buvo skirta geriau pažinti Stambulą ir šalies kultūrą. Matematikos mokytoja Dovilė Sadauskienė džiaugėsi galimybe sudalyvauti tarptautiniame projekte ir labai taikliai pastebėjo, kad „niekur pasaulyje nerasi pastatyta šitiek didingų gražių mečečių kiek Stambule. Jos čia senos senos, grakščiais aukštais apvaliais minaretais, dideliais kiemais ir jaukiomis kapinaitėmis, nuostabiais interjerais pilnais kaligrafinių užrašų. Topkapi rūmai, Šv. Sofijos soboras, Mėlynoji mečetė, sultonų rūmai ir žydintys mandarinai.“

Gimnazijos mokiniai nekantriai laukia kito partnerių susitikimo gegužės mėn. Gdanske, Lenkijoje.

Rumšiškių gimnazijos abiturientas Matas Stonys pastebi įvairiapusę dalyvavimo Erasmus+ projekte naudą ir teigia,  kad „kelionė į Turkiją buvo labai įdomi, turininga. Turėjau išskirtinę galimybę susipažinti su vietinių žmonių gyvenimu, kultūra, architektūra, pamatyti jų švietimo sistemos ypatumus. Teko pabendrauti su bendraamžiais ir mokytojais iš kitų valstybių: Makedonijos, Lenkijos, Turkijos, iš kurių taip pat sužinojau nemažai naujo. Kadangi projektas orientuotas į mobiliasias aplikacijas, įgavau daug naujų žinių apie išmaniųjų programėlių kūrimą. Žinios įgytos šioje kelionėje praplėtė mano akiratį ir tikrai pravers ateityje“.

Mykolas Šleževičius taip pat džiaugiasi galimyve dalyvauti tarptautiniame projekte ir dalinais savo įspūdžiais. „Man kelionė į Stanbulą itin patiko, nes galėjau pamatyti naują šalį, naują kultūrą, taip pat galėjau dirbti su nuostabiais žmonėmis prie vieno projekto, kurį visi bandėme įgyvendinti. Išmokau naujos programavimo kalbos – Kotlin – pradmenis, taip pat išmokau dirbti su Android Studio programa ir kurti Android programėles, kelionė išmokė, kaip praktiškiau dirbti su komanda“.

Sveikiname
gimnazijos mokinių komandą, rajono mokinių smiginio varžybose iškovojusią I-ąją vietą:
Agatą Juškevičių 8a,
Titą Perskaudą 8a,
Ugnę Kveragaitę III,
Agnę Šamatauskaitę III.
Dėkojame fizinio ugdymo mokytojui Boleslovui Černiauskui už mokinių paruošimą ir organizavimą varžyboms.

Vėjūnę Balkutę,
tapusią rajono mokinių technologijų olimpiados 9-10kl. merginų grupės II vietos laimėtoja.
Dėkojame technologijų mokytojai Margaritai Kniūkštienei už mokinės paruošimą ir organizavimą olimpiadai.


rajono mokinių istorijos olimpiados nugalėtojus:
IIa klasės mokinį Beną Šimkūną, užėmusį I vietą 10-ų klasių grupėje;
IV klasės mokinę Godą Vadeikytę, užėmusią I vietą 12-tų klasių grupėje;
III klasės mokinį Povilą Degį, užėmusį II vietą 11-tų klasių grupėje;
IIb klasės mokinį Taurą Paknį, užėmusį III vietą 10-tų klasių grupėje;
IV klasės mokinį Joną Žumbakį, užėmusį III vietą 12-tų klasių grupėje;
Dėkojame istorijos mokytojui Vytautui Stanioniui už mokinių parengimą ir organizavimą olimpiadai.


IIa klasės mokinį
Mantą Valaj,
rajono 10–11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiadoje užėmusį III vietą.
Dėkojame rusų kalbos mokytojai Gražinai Rimkevičienei už mokinio parengimą ir organizavimą olimpiadai.


8a klasės mokinį
Titą Perskaudą,
Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etape užėmusį III vietą.
Dėkojame lietuvių kalbos mokytojai Gintarei Markevičienei už mokinio parengimą ir organizavimą konkursui.


rajono mokinių fizikos olimpiados nugalėtojus:
Motiejų Tamonį,
užėmusį II vietą;
Roką Šimkūną,
užėmusį III vietą;
Ernestą Sadauską,
užėmusį III vietą.
Dėkojame fizikos mokytojai Austėjai Bukauskytei už mokinių parengimą ir organizavimą olimpiadai.