Ataskaitos

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. IV ketv.:

Biudžeto ataskaitų vykdymo aiškinamasis raštas už 2019 m. IV ketv.
f-2 B soc. aps. progr. už 2019 m. IV ketv. patiekalų išl.
f-2 B už 2019 m. IV ketv. SB lėšos
F-2 B už 2019 m. IV ketv. pagalbos spec. DU
f-2 BKL už 2019 m. IV ketv. 2018 m. įsiskolinimams dengti
f-2 K už 2019 m. IV ketv. krepšelis
f-2 M už 2019 m. IV ketv. nemok. mokinių maitin.
f-2 Z už 2019 m. IV ketv. įstaigos pajamos
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita už 2019 m. IV ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. III ketv.:

Biudžeto vykdymo atask. rink. aiškinamasis raštas už 2019 m. III ketv.
f-2 B pagalbos spec. išl. už 2019 m. III ketv.
f-2 B sav. b. lėšos už 2019 m. III ketv.
f-2 B soc. aps. patiekalų išl. už 2019 m. III ketv.
f-2 BKL įsiskolinimams dengti už 2019 m. III ketv.
f-2 K mokymo reikmėms krepšelis už 2019 m. III ketv.
f-2 M nemokamas mokinių maitinimas už 2019 m. III ketv.
f-2 Z įstaigos pajamos už 2019 m. III ketv.
Mokėtinų ir gautinų sumų atask. už 2019 m. III ketv.
Finansinės būklės atask. už 2019 m. III ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas už 2019 m. III ketv.
Veiklos rezultatų atask. už 2019 m. III ketv.
Finansav. sumos pagal šaltinį, tiksl. pask. ir jų panaudojimas už 2019 m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. II ketv.:

f-2 B sav. b. lėšos už 2019 m. II ketv.
f-2 B švietimo pagalbos spec. dalinis finansav. už 2019 m. II ketv.
f-2 BKL. įsiskolinimams dengti už 2019 m. II ketv.
f-2 K mokinio krepšelis už 2019 m. II ketv.
f-2 M nemok. mokinių maitin. už 2019 m. II ketv.
f-2 Z įstaigos pajamos už 2019 m. II ketv.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita už 2019 m. II ketv.
Biudžeto vykd. ataskaitų rink. aiškinamasis raštas už 2019 m. II ketv.
f-2 B patiekalų išl. už 2019 m. II ketv.
Finansav. sumos pagal šaltinį, tiksl. paskirtį ir jų panaudojimas 2019 m. II ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2019 m. II ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019 m. II ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. I ketv.:

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tiksl. pask. ir jų panaudojimas už 2019 m. I ketv.
Finansinės būklės ataskaita už 2019 m. I ketv.
Finansinių ataskaitų rink. aiškinamasis raštas už 2019 m. I ketv.
f-2 B sav. biudž. lėšos už 2019 m. I ketv.
f-2 BKL sav. b. l. 2018 m. įsiskolinimams dengti už 2019 m. I ketv.
f-2 K krepšelis už 2019 m. I ketv.
f-2 M nemokamas mokinių maitinimas už 2019 m. I ketv.
f-2 Z įstaigos pajamos už 2019 m. I ketv.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita už 2019 m. I ketv.
Biudžeto išlaidų vykd. ataskaitų aiškinamasis raštas už 2019 m. I ketv.
f-2 B pagalbos spec. už 2019 m. I ketv.
f-2 B patiekalų gamybos išl. už 2019 m. I ketv.
Veiklos rezultatų ataskaita už 2019 m. I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m. IV ketv.:

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas už 2018 m. IV ketv.
f-2 B patiekalų gamyb. išl. už 2018 m. IV ketv.
f-2 B sav. b. lėšos už 2018 m. IV ketv.
f-2 K krepšelis už 2018 m. IV ketv.
f-2 M nemok. maitin. už 2018 m. IV ketv.
f-2 Z įstaigos pajamos už 2018 m. IV ketv.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita už 2018 m. IV ketv.

Kitos finansinės ataskaitos

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę pask. ir jų panaudoj. 2017 m. gruodžio 31 d.
Finansinės būklės ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.
Finansinių atask. rinkinio aiškinamasis raštas 2017 m. gruodžio 31 d.
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2017m. gruodžio 31 d.
Pinigų srautų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.
Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d.
Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2016 m. gruodžio 31 d.
Grynojo turto pokyčio ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d.
Pinigų srautų ataskaita 2016 m, gruodžio 31 d.
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d.
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tiksl. paskirtį ir jų panaudojimas 2016 m. gruodžio 31 d.

VADOVO METINĖS VEIKLOS ATASKAITOS:

Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita ir 2020 m. veiklos užduotys

2016 ir 2017 m. vadovo veiklos ataskaita

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vadovo 2018 m. veiklos ataskaita

VEIKLOS STEBĖSENOS ATASKAITOS

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITOS

KITOS ATASKAITOS

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos veiklos tobulinimo planas išorinio vertinimo tobulintiniems aspektams įgyvendinti

Sveikiname
gimnazijos mokinių komandą, rajono mokinių smiginio varžybose iškovojusią I-ąją vietą:
Agatą Juškevičių 8a,
Titą Perskaudą 8a,
Ugnę Kveragaitę III,
Agnę Šamatauskaitę III.
Dėkojame fizinio ugdymo mokytojui Boleslovui Černiauskui už mokinių paruošimą ir organizavimą varžyboms.

Vėjūnę Balkutę,
tapusią rajono mokinių technologijų olimpiados 9-10kl. merginų grupės II vietos laimėtoja.
Dėkojame technologijų mokytojai Margaritai Kniūkštienei už mokinės paruošimą ir organizavimą olimpiadai.


rajono mokinių istorijos olimpiados nugalėtojus:
IIa klasės mokinį Beną Šimkūną, užėmusį I vietą 10-ų klasių grupėje;
IV klasės mokinę Godą Vadeikytę, užėmusią I vietą 12-tų klasių grupėje;
III klasės mokinį Povilą Degį, užėmusį II vietą 11-tų klasių grupėje;
IIb klasės mokinį Taurą Paknį, užėmusį III vietą 10-tų klasių grupėje;
IV klasės mokinį Joną Žumbakį, užėmusį III vietą 12-tų klasių grupėje;
Dėkojame istorijos mokytojui Vytautui Stanioniui už mokinių parengimą ir organizavimą olimpiadai.


IIa klasės mokinį
Mantą Valaj,
rajono 10–11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiadoje užėmusį III vietą.
Dėkojame rusų kalbos mokytojai Gražinai Rimkevičienei už mokinio parengimą ir organizavimą olimpiadai.


8a klasės mokinį
Titą Perskaudą,
Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etape užėmusį III vietą.
Dėkojame lietuvių kalbos mokytojai Gintarei Markevičienei už mokinio parengimą ir organizavimą konkursui.


rajono mokinių fizikos olimpiados nugalėtojus:
Motiejų Tamonį,
užėmusį II vietą;
Roką Šimkūną,
užėmusį III vietą;
Ernestą Sadauską,
užėmusį III vietą.
Dėkojame fizikos mokytojai Austėjai Bukauskytei už mokinių parengimą ir organizavimą olimpiadai.