Priėmimas į gimnaziją

Mokinių priėmimas į 1 klases 2016-2017 m.m.

 Dokumentai priimami:

  gimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val.

PIRMOKUI REIKALINGI DOKUMENTAI:

  1. Prašymas dėl priėmimo į pirmą klasę (PRAŠYMO FORMA)
  2. Mokymosi sutartis.
  3. Gimimo liudijimas.
  4. Vaiko sveikatos lapas (atnešti iki rugsėjo 1-osios)
  5. Prašymas dėl dorinio ugdymo (tikybos ar etikos) pasirinkimo.
  6. Anketa apie vaiko pomėgius.

PRAŠYMAI PRIIMAMI IR Į KITAS KLASES  2016-2017 M.M.

Priėmimas vykdomas vadovaujantis „Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu“

Informacija teikiama telefonais: (8-346) 47 14 1,  (8-346) 47 243, elektroniniu paštu:  jurgita.sb@gmail.com


Priėmimo į Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnaziją ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos darbo tvarka

Kaišiadorių  rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokykloms, vykdančioms pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis, priskirtų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ (dokumentas)

Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašas (dokumentas)

PRIIMANT Į GIMNAZIJĄ REIKALINGI DOKUMENTAI

 + – anketą, prašymą rašo tėvai

+M – anketą, prašymą rašo mokiniai

 

Dokumento pavadinimas/ klasė

1

2

3

4

5

6

7

8

I

II

III

IV

forma

Prašymas  dėl priėmimo į gimnaziją

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+M

+M

forma

Prašymas dėl dorinio ugdymo(tikybos ar etikos) pasirinkimo

+

+

+

+

+

+

+

+M

+M

+M

+M

+M

 

Gimimo liudijimo originalas ir kopija

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

anketa

Anketa apie vaiko pomėgius

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sutartis

Mokymo sutartis

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+M

+M

forma

Prašymas dėl pagilinto anglų k.  mokymo(si)

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

forma

Prašymas dėl antrosios užsienio kalbosmokymosi pasirinkimo

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos pažyma apie mokymąsi (jei mokinys atvyksta mokslo metų eigoje)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Moksleivio asmens bylos kopija jei mokinys atvyksta mokslo metų eigoje)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Pradinio išsilavinimo pažymėjimas

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymosi pasiekimų pažymėjimas (jei mokinys atvyksta mokslo metų pradžioje)

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

 

+

 

Pažymėjimas (baigusiam pagrindinio ugdymo programos I dalį)

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Vaiko sveikatos lapas(atnešti iki rugsėjo 1-osios)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

PPT išvados del brandumo (jei 6 m.)

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymas dėl atleidimo nuo muzikos pamokų (prašymas).

Prašymas įvairiais klausimais (prašymas).

Sveikiname
gimnazijos mokinių komandą, rajono mokinių smiginio varžybose iškovojusią I-ąją vietą:
Agatą Juškevičių 8a,
Titą Perskaudą 8a,
Ugnę Kveragaitę III,
Agnę Šamatauskaitę III.
Dėkojame fizinio ugdymo mokytojui Boleslovui Černiauskui už mokinių paruošimą ir organizavimą varžyboms.

Vėjūnę Balkutę,
tapusią rajono mokinių technologijų olimpiados 9-10kl. merginų grupės II vietos laimėtoja.
Dėkojame technologijų mokytojai Margaritai Kniūkštienei už mokinės paruošimą ir organizavimą olimpiadai.


rajono mokinių istorijos olimpiados nugalėtojus:
IIa klasės mokinį Beną Šimkūną, užėmusį I vietą 10-ų klasių grupėje;
IV klasės mokinę Godą Vadeikytę, užėmusią I vietą 12-tų klasių grupėje;
III klasės mokinį Povilą Degį, užėmusį II vietą 11-tų klasių grupėje;
IIb klasės mokinį Taurą Paknį, užėmusį III vietą 10-tų klasių grupėje;
IV klasės mokinį Joną Žumbakį, užėmusį III vietą 12-tų klasių grupėje;
Dėkojame istorijos mokytojui Vytautui Stanioniui už mokinių parengimą ir organizavimą olimpiadai.


IIa klasės mokinį
Mantą Valaj,
rajono 10–11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiadoje užėmusį III vietą.
Dėkojame rusų kalbos mokytojai Gražinai Rimkevičienei už mokinio parengimą ir organizavimą olimpiadai.


8a klasės mokinį
Titą Perskaudą,
Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etape užėmusį III vietą.
Dėkojame lietuvių kalbos mokytojai Gintarei Markevičienei už mokinio parengimą ir organizavimą konkursui.


rajono mokinių fizikos olimpiados nugalėtojus:
Motiejų Tamonį,
užėmusį II vietą;
Roką Šimkūną,
užėmusį III vietą;
Ernestą Sadauską,
užėmusį III vietą.
Dėkojame fizikos mokytojai Austėjai Bukauskytei už mokinių parengimą ir organizavimą olimpiadai.