Socialinė veikla

Mokinių kompetencijoms ugdyti organizuojama praktinė socialinė veikla. Organizuojant socialinę veiklą atsižvelgiama į mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus (pagal mokymosi koncentrus):

 • 5-6 klasių mokinių veikla turi būti labiau orientuota į mokinių socialinių ryšių kūrimą ir stiprinimą pačioje klasėje, mokyklos bendruomenėje,
 • 7-8 klasių mokinių veikla turi būti  labiau orientuota į pilietiškumo bei atsakingo dalyvavimo gebėjimų ugdymąsi, jų plėtotę, dalyvaujant mokyklos savivaldoje, vietos bendruomenės ir jaunimo organizacijų veikloje;
 • I–II (9-10) klasių mokinių veikla turi būti orientuota į platesnio visuomeninio konteksto suvokimą; visuomeninės atsakomybės; aktyvumo motyvacijos skatinimą, susipažįstant su darbo rinkos poreikiais, identifikuojant savo galimybes bei poreikius, prisiimant atsakomybę už savo pasirinkimus.

Socialinė veikla pagrindinio ugdymo programoje yra privaloma. Ji siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis ir pan. Mokinys gali pasirinkti ir savarankiškai atlikti socialinę veiklą. Per mokslo metus jai skiriama ne mažiau kaip 5 pamokos (valandos). Tai mokinio pasirinkta ar mokyklos rekomenduojama veikla, kuri gali būti vykdoma pažintinės ir kultūrinės veiklos metu arba kitu laiku. Socialinė veikla skirta ugdyti praktinius piliečio gebėjimus, ji gali būti įgyvendinama bendradarbiaujant su vietos savivaldos institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis.

Socialinės veiklos apskaitos lapas

Veiklos gimnazijoje:

 • BIBLIOTEKA
  Knygų tvarkymas (klijavimas, lipdymas ir pan), darbas su informacine sistema MOBIS (knygų suvedimas), lentynų, bibliotekos interjero tvarkymas, gražinimas (pvz., knygų lentynų skirtukų naujinimas), pagalba nurašant nebetinkamas knygas.

Kreiptis: bibliotekininkė Ramunė Taparauskienė

Partnerių, galinčių pasiūlyti veiklų socialinėms valandoms, kontaktai:

 • LLBM:

Kreiptis: LLBM direktoriaus pavaduotojas Antanas Andriulaitis, e.paštas:  antanas.andriulaitis@llbm.lt

 • RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS
  Pasiruošimas renginiams;
  Pagalba renginio metu (rūbinėje, dalyvių sutikimas, šventės emblemų dalijimas, dovanų teikimas);
  Aplinkos tvarkymo darbai.

Kreiptis: Gražina Kazanavičienė, e.paštas: rumsiskiukulturoscentras@gmail.com

 • RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRAS, DOVAINONIŲ SKYRIUS
  Erdvių papuošimas renginiui;
  Pagalba renginio metu (dalyvių sutikimas, šventės emblemų dalijimas, dovanų teikimas, arbatos ruošimas);
  Aplinkos tvarkymo darbai.

Kreiptis: Genė Prunskienė, e.paštas: gene.prunskiene@gmail.com

 • RUMŠIŠKIŲ BIBLIOTEKA
  Knygų taisymas;
  Nurašytų knygų pakavimas;

Kreiptis: Gražina Raudeliūnienė, e.paštas: rumsiskes@kaisiadoriuvb.lt

 • DOVAINONIŲ BIBLIOTEKA
  Bibliotekos papuošimas šventėms;
  Informacijos paieška parodoms;
  Knygų taisymas;
  Nurašytų knygų pakavimas;
  Straipsnių apie renginius kūrimas.

Kreiptis: Violeta Sadauskienė, e.paštas: dovainonys@kaisiadoriuvb.lt

 • VšĮ Rumšiškių senelių globos namai „Auksinis amžius“
  Senelių globos namuose mokiniai galėtų pabendrauti su seneliais, pažaisti stalo žaidimus tokius kaip šaškės ar šachmatai, paklausyti tikrų istorijų apie tarpukario Lietuvą, pasivaikščioti lauke su seneliais, pamokyti naudotis kompiuteriu.

Kreiptis: Ričardas Glinskas, e.paštas: auksinis.amzius@gmail.com

 • VšĮ Rumšiškių dienos centras
  Pagalba vaikams, ruošiant pamokas,
  Žaidimai, pokalbiai su dienos centro vaikais
  Darbeliai, pasiruošimas renginiams
  Protų mūšiai su dienos centro vaikais
  Pagalba socialinių projektų organizavime
Kreiptis: Daiva Siaurusaitienė, e.paštas: daiva.siaurusaitiene@gmail.com
Sveikiname
gimnazijos mokinių komandą, rajono mokinių smiginio varžybose iškovojusią I-ąją vietą:
Agatą Juškevičių 8a,
Titą Perskaudą 8a,
Ugnę Kveragaitę III,
Agnę Šamatauskaitę III.
Dėkojame fizinio ugdymo mokytojui Boleslovui Černiauskui už mokinių paruošimą ir organizavimą varžyboms.

Vėjūnę Balkutę,
tapusią rajono mokinių technologijų olimpiados 9-10kl. merginų grupės II vietos laimėtoja.
Dėkojame technologijų mokytojai Margaritai Kniūkštienei už mokinės paruošimą ir organizavimą olimpiadai.


rajono mokinių istorijos olimpiados nugalėtojus:
IIa klasės mokinį Beną Šimkūną, užėmusį I vietą 10-ų klasių grupėje;
IV klasės mokinę Godą Vadeikytę, užėmusią I vietą 12-tų klasių grupėje;
III klasės mokinį Povilą Degį, užėmusį II vietą 11-tų klasių grupėje;
IIb klasės mokinį Taurą Paknį, užėmusį III vietą 10-tų klasių grupėje;
IV klasės mokinį Joną Žumbakį, užėmusį III vietą 12-tų klasių grupėje;
Dėkojame istorijos mokytojui Vytautui Stanioniui už mokinių parengimą ir organizavimą olimpiadai.


IIa klasės mokinį
Mantą Valaj,
rajono 10–11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiadoje užėmusį III vietą.
Dėkojame rusų kalbos mokytojai Gražinai Rimkevičienei už mokinio parengimą ir organizavimą olimpiadai.


8a klasės mokinį
Titą Perskaudą,
Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etape užėmusį III vietą.
Dėkojame lietuvių kalbos mokytojai Gintarei Markevičienei už mokinio parengimą ir organizavimą konkursui.


rajono mokinių fizikos olimpiados nugalėtojus:
Motiejų Tamonį,
užėmusį II vietą;
Roką Šimkūną,
užėmusį III vietą;
Ernestą Sadauską,
užėmusį III vietą.
Dėkojame fizikos mokytojai Austėjai Bukauskytei už mokinių parengimą ir organizavimą olimpiadai.